Våra priser

Vi lägger alltid fast pris på våra jobb och om vi skulle stöta på något oförutsett hinder som kräver mer arbete, diskuterar vi alltid med kunden innan vi fortsätter med jobbet.

Detta sker mycket sällan men eftersom vi ofta jobbar i gamla hus kan det dyka upp komplikationer under vissa jobb, oftast vid skorstenstätning.

Det är väldigt viktigt för oss att kunden alltid vet vad kostnaden kommer att bli innan fakturering.

Det är svårt att ge ett generellt pris på kakelugnssättning eftersom det inte finns ett jobb som är det andra lik. När vi sätter ett pris på ett jobb tar vi i beaktning många variabler. Kakelugnens höjd & bredd, om fundamentet behöver göras om, antal trappor eller om det finns hiss. Även skicket på ugnen spelar roll samt körsträckan.

Man kan säga att det kostar mellan 37 000 – 47 000 inklusive moms att sätta om en kakelugn. Om man utnyttjar Rot-avdrag brukar dom flesta kunderna komma ner till 30 000 – 40 000.