Nyinstallation

Vi utför även nyinstallationer av kakelugnar i både villor och lägenheter.

Att installera kakelugnar i lägenheter krävs att det finns en rökkanal som man kan ansluta kakelugnen till. Om det inte har stått någon kakelugn där tidigare kan vi även göra uppsågningar och lägga i en ny sten och göra en fris samt fundament för själva kakelugnen.

När det gäller nyinstallation av kakelugn i villor, skräddarsys installationerna eftersom inget hus är det andra likt.

En modern villa med ett ventilationssystem som håller ett konstant undertryck kräver tilluft, vilket inte behövs i en gammal villa med självdrag. Villor som har en helgjuten bottenplatta eller en förberedd stenkista behöver inget fundament.

Vi installerar även skorstenar av olika slag till både kakelugnar och kaminer.