Stenläggning

För att få en kakelugn godkänd krävs det att det finns ett icke brännbart material från foten av kakelugnen och 30 cm ut, man kan ha en plåt, glas eller det vanligaste är just att man har en sten som är nedsänkt i golvet.

Om det är ett gamalt furugolv eller en gammal parkett så lägger vi också dit en fris.

Vi lägger sten under kakelugnar, oftast vid nyinstallationer men även vid omsättningar.

Vi gör alltid en armerad gjutning innan vi lägger stenen så att den inte ligger direkt på bjälklaget.

I villor med gjuten bottenplatta kan vi lägga stenen direkt på plattan. En sak att tänka på är att om man vill ha en natursten är det bra att vara ute i god tid eftersom stenfirmorna ofta har ganska lång beställningstid.