Skorstenstätning

Om man har fått eldningsförbud av sotaren i en murad skorstenskanal, kan man laga den genom att täta den med två olika metoder. Antingen tätar man kanalen genom att slamma insidan av kanalen med keramiskt bruk eller så kan man föra ner ett flexibelt syrefast rör. Vilken metod man använder bedöms av kanalens längd, skick och läge, båda metoderna har samma garanterad livslängd på 10 år.

Det farliga med att använda en läckande kanal är att varma rökgaser kan komma ut ur skorstenen och antända intilliggande brännbara material. Om en läckande kanal får en skorstensbrand, det vill säga att sotet i kanalen antänds löper skorstenen hög risk att totalförstöras. Under en skorstensbrand kommer läckorna i kanalen att förse elden med syre vilket  ökar värmen i skorstenen och kan resultera i att teglet i skorstenen spricker. I dessa fall finns det oftast inget annat alternativ än att mura om hela skorstenen.