Referenser

Här kan ni se några av de olika jobb vi har utfört och även se bilder som beskriver våra tjänster närmare. Ni kan även gå in på Eniro eller Google för att se vad tidigare kunder har gett för omdömen om oss.

1

Här installerade vi en antik kakelugn i ett nybyggt hus med extern tilluft. I moderna hus är det ofta undertryck vilket kan ge problem med antika kakelugnar, det kan lätt bli så att röken inte vill gå ut genom skorstenen utan kommer ut genom luckorna för att det är ett lägre lufttryck inne än ute. Detta kan lösas med att ha tilluft till eldstaden. Tilluften var redan förberedd i bottenplattan till huset så vi murade en nisch för att både gömma tilluften och för att det var en rund kakelugn på rak vägg så man inte ska kunna se in bakom ugnen. Nischen fyllde även en funktion som brandmur bakom kakelugnen i och med att det var träreglar i väggen bakom. Tilluften drogs sedan ut i sidan av nischen och sen sattes kakelugnen upp i nischen och en stålskorsten installerades. Här kan man se hur det blev när ventilen till tilluften sattes på plats och kakelugnen var klar.

2

Här Utförde vi en så kallad omsättning av en utdömd flat kakelugn. Vi lägger alltid stor vikt vid att täcka rummet vi arbetar i för att inte orsaka skador på väggar, tak, golv eller möbler. Kakelugnen märks upp och demonteras varsamt för att sedan sättas upp igen.

3

Vi bygger även om och renoverar köksspisar som det här jobbet. Så här såg det ut från innan arbetet påbörjades, Den gamla köksdelen togs bort och skorstenen tätades med bruk. Ett stålskelett sattes upp för att vara stommen i kupan och spjället för ventilationen installerades. Sedan byggdes hela fundamentet, vedförrådet och kåpan i lättbetong. Vedspisen installerades samt en öppen eldstad murades i slitstark olivin. Slutligen putsades hela spisen och kåpan samt 3 små ”hyllor” murades in i skorstenen.

4

Här sätter vi om en rund kakelugn med kupol samt putsar om väggen bakom.

Den här sortens kakelugnar är lite ovanligare och passar bara in på vissa platser.

Kanalen tätades med slang. Fördelen med att täta kanalen till en kakelugn med slang är att man kan ansluta slangen direkt in i kakelugnen. Det blir en mycket säkrare anslutning än det andra alternativet: glidgjuta och sedan ha ett plåtrör (stos) mellan kakelugnen och den tätade kanalen.

5

Det här jobbet var en så kallad helinstallation. Det började med att vi tätade kanalen och därefter gjordes en uppsågning i golvet för att få plats med en fris samt sten framför kakelugnen. En gjutning innan man lägger stenen är något vi alltid gör för att stenen skall kunna ligga på ett ”dött” material vilket förebygger att den inte spricker. Stenen lades in i samband med förberedningen för fundamentet. Sedan sattes foten och den slutliga gjutningen gjordes för fundamentet.

Nu kunde vi börja sätta upp kakelugnen och ansluta den till skorstenen. Tvättad, fogad och avtäckt kommer nu denna ugn att stå i många år och värma detta hus.

6

Här stod det tidigare en liten kamin som vi ersatte med en rund kakelugn. I och med att den runda kakelugnen skulle sättas upp på en rak vägg började vi med att mura upp en nisch. Sedan sattes kakelugnen upp skift efter skift.

7

Den här kakelugnen hade blivit utdömd av sotaren så vi plockade ner den och kunde konstatera att den personen som satt upp kakelugnen från början inte riktigt lyckats så bra. Kakelugnen satt på fel radie och det saknades ordentligt brandskydd bakom kakelugnen samt att det hade använts fel sorts lera inne i kakelugnen.

Vi satte dit ett godkänt brandskydd och putsade om väggen bakom, sen satte vi upp kakelugnen på rätt radie.

8

Ibland behöver inte en sotare komma och göra en besiktning för att man ska veta att en kakelugn är otät, som i det hör fallet kan man klart och tydligt se på sotet på väggen bakom kakelugnen att den läcker. Här ser man också tydligt sprickor som uppstår med tiden och som röken kan ta sig ut genom och därmed försätts kakelugnen med eldningsförbud. Kakelugnen demonterades och kunden målade om väggen innan vi satt upp kakelugnen igen. En glaslucka installerades även.

9

Vi installerar även så kallade kulissugnar, kakelugnar utan rökgångar som inte får eldas i.

I det här fallet satt kakelugnen i ett rum i lägenheten som skulle göras om till kök. Kakelugnen var belagd med eldningsförbud.

Kunden ville då flytta den in i ett sovrum där det saknades en skorstenskanal och ha den bara som en kulissugn. Vi gjorde ett fundament för att säkerhetställa kulissugnens stabilitet och monterade upp kulissugnen.

När vi bygger upp en kulissugn sätts kaklet upp som vanligt men på insidan gör vi bara ett ”skelett” av lättbetong för att ge stabilitet. När kulissugnen är klar ser den precis ut som en riktig kakelugn, bortsett från eldstaden som då är igenmurad så att det inte går att stoppa in ved, dock brukar vi göra en grund hylla så det får plats med några värmeljus.

10

Detta jobb var lite speciellt, kunden hade en specialgjord öppen spis från Gustavsbergs porslinsfabrik och ville ha en insats installerad. I vanliga fall så ska det installeras ett galler en bit upp från insatsen, men i det här fallet ansåg både vi och kunden att det skulle vara mycket synd att göra ett sådant riskabelt ingrepp i en så speciell spis. Vi arbetade fram en lösning för att kunna ansluta insatsen utan att ta ett nytt hål över den. Slutresultatet blev mycket lyckat.

11

I den här lägenheten på Kungsholmens torg hjälpte vi en familj som hade köpt en lite för låg kakelugn som dom ville installera. Vi lyckades fixa fram en högre kakelugn som vi kunde sätta in istället. Det är ganska viktigt att kakelugnen inte är för kort för annars ser det lite konstigt ut, den bör sluta ca 10-30 cm från taket.

Vi tätade skorstenen, sågade upp björkparketten och la i en fris samt en Ölandskalksten, installerade kakelugnen samt en ny glaslucka.

12

Här var vi tvungna att flytta en kakelugn då skorstenen av misstag hade rivits vid en ombyggnation av en vindsvåning.

Vi började då med att demontera kakelugnen och plocka ner den i lådor för att senare montera upp den igen på den nya platsen. Tidigare hade det stått en flat kakelugn i det hörn som kakelugnen skulle installeras i, vilket gjorde att vi var tvungna att lägga dit en ganska så stor sten plus fris.

Nytt fundament var också tvunget att göras och slutligen installationen av kakelugnen.

13

Här ville kunden byta ut sin gamla öppna spis till en kakelugn så vi började med att riva den öppna spisen och la sedan i en ny sten i golvet och putsade upp väggarna. Vi gjöt ett fundament och satte upp kakelugnen, installerade en ny glaslucka samt nya mässingsluckor. Efter det kom Lennart på Grönfelts Målerier och la på mickrolit på väggarna och målade om.

14

När det ligger ”nytt” parkett golv eller ”klick” golv blir det oftast snyggast att inte ha någon fris runt stenen som i det här fallet. Vi la in en Ölandskalksten samt en mjukfog mellan golvet och stenen, sedan installerade vi en 20-tals kakelugn med fundament.

15

Det blir vanligare och vanligare att men vill flytta köket i en lägenhet i innerstan från innergården till något rum mot gatan, för att få lite tystare sovrum. Det kan dra med sig en del problem. Problemet här var att vatten och avlopp var tvunget att ligga i väggen bakom kakelugnen. Så vi demonterade kakelugnen och plockade upp den gamla stenen ur golvet och gjorde en ny fris ca 15 cm ut. Eftersom det fanns fler kakelugnar med samma sorts sten framför, så återanvände vi den gamla stenen. Då blev det enhetligt med resten av lägenheten.

Vi murade upp en ”blind” vägg som rörmokarna kunde gömma avloppsrören och vattenrören i som sedan putsades. Vi var även tvungna att göra ett nytt fundament innan vi kunde sätta upp kakelugnen på nytt. Efter golvslipning och installation av köket blev det till slut ett mycket fint resultat.

16

När man väljer sten framför en kakelugn brukar man oftast ta den sort som ligger i trapphuset, då den lades in samtidigt när huset byggdes. Här låg det vit Carrerasten i trapphuset därför la vi in en sådan, sen passade den vita färgen mycket bra till denna ovanliga kakelugn. Detta är en kakelugn ritad av Ferdinand Boberg (1860-1946) med något så ovanligt som röd glasyr. Tyvärr har den tidigare varit uppsatt med fel ordning på simserna. Vi lyckades få det mesta på rätt plats men spjällskiftet bör egentligen sitta som ett mittelband. Eftersom det sitter en sotlucka i ett av kaklen, kunde vi inte sätta spjällskiftet på sin rätta plats.

Vi la även en ny fris och gjorde ett fundament samt byggde om väggspeglarna lite.

Vi murade upp en ”blind” vägg som rörmokarna kunde gömma avloppsrören och vattenrören i som sedan putsades. Vi var även tvungna att göra ett nytt fundament innan vi kunde sätta upp kakelugnen på nytt. Efter golvslipning och installation av köket blev det till slut ett mycket fint resultat.

17

Här installerar vi en mycket vacker 20 tals kakelugn där det tidigare har stått en kakelugn som blivit bort plockad. Eftersom installationen gjordes i ett hörn som inte var 90° var vi tvungna att sätta dit specialkonsoller för att bära upp kakelugnens vikt.

Ny fris och sten lades även in samt tätning av skorstenskanalen & en glaslucka installerades.

18

Denna kund i Hässelby ville få 2 kakelugnar installerade i sitt hus. På den ena platsen hade det tidigare stått en kakelugn och på den andra platsen ersatte vi en 70 tals kamin.

Vi började med att demontera kaminen och ta bort golvplåten för att göra plats för en ny ekfris samt en ölandskalksten. Därefter byggde vi upp en brandmur för att skydda träväggen bakom, sedan putsades allt och skorstenen tätades med slang. Eftersom det bara fanns en bärande vägg i hörnet använde vi oss av våra konsoller för att bära upp kakelugnen.

Vi installerade en jugendugn i mycket fint skick som vi tidigare plockat ned från ett hus på västkusten. Efter installationen renoverade kunden rummet vidare och slipade även golvet för att få bort märken efter den gamla golvplåten och för att slipa in frisen.

Den andra ugnen fick vänta lite tills renoveringen av nästa rum skulle på börjas. Efter ett halvår kom vi över en till jugendugn i samma stil som den första som vi kunde förmedla till kunden. Än har vi inte installerat ugn nummer 2.

19

Här demonterade vi en gammal uttjänt öppenspis för att installera en rund vit kakelugn med grön decor som vi tidigare plockat ned i ett rivningshus. Efter demonteringen av den öppna spisen sågade vi upp golvet för att få plats med en ny kalksten, vi byggde även om väggen lite innan installationen av kakelugnen påbörjades.

20

Denna utdömda kakelugn plockade vi ner från ett litet sovrum på Östermalm.

Kunden som vi installerade den hos sökte en lite mindre kakelugn i sitt vardagsrum i Vasastan och då kunde vi erbjuda denna ”pigugn”.

Det hade tidigare stått en kakelugn i hörnet tidigare så vi kunde använda den gamla frisen i golvet som fortfarande låg kvar. Vi tog bort de golvplank som låg i frisramen och la i en ny kalksten samt gjorde ett nytt fundament för att hålla upp kakelugnens vikt. Vi tätade skorstenen med en flexibel syrefast slang och installerade slutligen kakelugnen.

21

Det är inte helt ovanligt att kakelugnar eldas lite för hår vilket leder till att dom blir otäta och går isär. Det kan ser ganska så illa ut som i detta fall där många kakel satt lösa och långt ifrån varandra. Men det går att få gamla och ”misshandlade” kakelugnar att se bra ut igen.