Omsättning

Det vanligaste anledningen att man tar kontakt med en kakelugnsmakare är för att sotaren har varit på en besiktning och dömt ut kakelugnen, vad det betyder är att kakelugnen har börjat läcka. När man eldar i en kakelugn blir den större av värmen och när den kallnar går den tillbaka, detta sliter på materialet inne i kakelugnen och med tiden kommer det att börja läcka ut rökgaser oftast mellan tegelstenarna i bakmuren alltså på kakelugnens baksida men det kan även komma ut rökgas mellan kaklet. När det händer blir kakelugnen utdömd av sotaren och man får inte elda i den, rökgaserna är giftigast och om man eldar i en utdömd kakelugn får man i sig koloxid som är livsfarligt. Om det skulle uppstå en brand i huset på grund av en otät kakelugn som är utdömd gäller ingen hemförsäkring.

När vi sätter om en kakelugn börjar vi alltid med att täcka rummet mycket noggrant för att förhindra skador på väggar och golv. Nästa steg är att märka upp kakelugnen och sedan börjar vi plocka ner den varsamt. Sedan sätter vi upp den igen och använder nytt material som är extra tåligt mot värme. Vi är alltid noggranna när vi utför vårt arbete. Efter att vi är klara med jobbet ska alltid en sotare komma och godkänna kakelugnen innan man får börja elda. Alla jobb som är utförda av oss har blivit godkänt utan anmärkning av sotaren.