faq

Här hittar du svar på de mest förekommande frågorna.

Rummet bör vara tomt på möbler, dels så vi kan täcka rummet så bra som möjligt, för att vi behöver ganska mycket utrymme för allt material och verktyg. Bokhyllor behövs inte tömmas, tunga möbler som soffor och piano bör flyttas in mot ett hörn av rummet. Ni som kund ansvarar för alla saker som är kvar i rummet blir täckta med plast. Vi behöver så mycket utrymme som möjligt för att kunna jobba smidigt.

Det blir väldigt smutsigt när man demonterar en kakelugn. Därför vi lägger ner mycket tid med att täcka rummet innan vi börjar. Vi täcker väggarna med plast och golven med papp samt gummimattor, närmast kakelugnen. Vi använder även en luftrenare samt en avjonitisesingsmaskin för att rena luften. När vi är klara blåser vi alltid rent väggarna med tryckluft och avlägsnar all plast och papp. Vi gör allt för att förhindra skador på väggar och golv.

Ja, vi kan sätta upp en plastvägg med stämp från golv till tak för att skärma av ett rum.

Ja det finns nyproducerade sotluckor, innerluckor och ytterluckor att köpa. Det går även att byta ut dom utan att behöva demontera kakelugnen.

Sotluckorna används av sotaren för att sota kakelugnen och göra rent invändigt i kakelugnen.

Det går även att elda lite inne i sotluckorna ifall man har dåligt drag, främst i början av eldningsäsongen när skorstenen är kall.

Det är väldigt viktigt att sotluckorna stängs helt innan man börjar elda.

Nej det gör vi inte. Klamrar är en liten bit naitråd som sätts in på insidan av kakelugnen mellan två kakel för att förhindra att kaklen går isär. Oftast när man använder klamrar i en kakelugn resulterar det i att kaklet spricker av spänningen, därför använder vi inte klamrar.

Det går bra att använda ett nylonsnöre. Om vi vill ha ett lite finare snöre med olika färger kan ni besöka Folckers på Hornsgatan 52 (Mariatorget).

En fuktad trasa utan rengöringsmedel är det bästa att använda, då finns ingen risk för missfärgning av fogen. Luckorna polerar man med polermedel och då fungerar Skultunas polermedel bäst.

Om man eldar för uppvärmning rekommenderar vi 2 gånger om året, annars räcker det med en gång per år. Det är viktigt att ni anlitar en sotare som använder en roterande viska när han sotar kakelugnen för att det ska bli riktigt rent. Fråga gärna sotaren innan han/hon kommer, vilken metod som används.

Nej, när det gäller bara anslutningen kan vi oftast bara sätta om den vilket brukar ta en dag. Det är dock värre om den läcker i bakmuren då måste den alltid sättas om.

Du kan som kakelugnsägare, själv stryka på lerbruk på de ställen där man ser att det kommer ut rök. Det kan göra att kakelugnen klarar en ombesiktning av sotaren. Det är knappast en lösning som håller på lång sikt, mer som konstgjord andning.
Det kan vara svårt att både se och komma åt läckan. Kom ihåg att den livsfarliga koloxid-röken är både luktlös och osynlig.

Har kakelugnen väl börjat läcka och speciellt i bakkant är det dax att sätta om den, så du som kakelugnsägare kan vara trygg att du har en tät och säker kakelugn.

Ja det går att rädda alla kakelugnar … eller nja, på vissa ställen har man kapat skorstenen som kakelugnen är ansluten till. Det spelar ingen roll om vi sätter om kakelugnen och får den tät om rökgaserna ändå inte kan komma ut ur skorstenen.

Att rädda och renovera kakelugnar är vår specialitet, än så länge har vi inte behövt ge någon kakelugn dödsdomen. Kakelugnar kan alltid få ett nytt liv i ett annat hem om förutsättningarna har tagits bor där den idag står.

Ja man kan införskaffa lite eldfast bruk som finns hos de flesta lite större byggvaruhusen.

Skrapa ur fogarna som är dåliga eller tag försiktigt bort de lösa stenarna, gör sedan rent med en grovdammsugare och fukta därefter alla ytor där bruket ska appliceras.

Tryck in bruk i fogarna med handen, använd gärna en plasthandske för att skydda handen mot bruket.

I de fall där man måste sätta ditt en sten som lossnat, se då till att applicera bruk runt om i hålet, samt runt stenen innan den trycks på plats.

Avsluta med att torka rent med en fuktad svamp i eldstaden samt med en fuktad trasa på kaklet. Låt torka en vecka innan eldning.

Det är inte farligt, leran sitter där som ett extra skydd mot den höga värmen som uppstår i eldstaden. Vi använder oss av eldfasttegel i eldstaden så våra kakelugnar behöver inte någon lera i eldstaden. Har man en äldre kakelugn är det vanligt med ett tunt lager lera i eldstaden.

När leran börjar lossna är det god idé att sätta ditt ny, för att skydda tegelstenen bakom.

Först ska all lera bort, enklast går det att skrapa med en slö kniv och en stålborste, kom ihåg att vara varsam.

Gör sedan rent med en grovdammsugare och fukta därefter alla ytor där bruket ska appliceras.

Smeta sedan på eldfast bruk (som finns på de flesta lite större byggvaruhusen) med handen, plasthandske rekommenderas.

Stryk sedan med en fuktad svamp för att få en slät yta och låt torka en vecka innan eldning.

Det kan bero på många olika saker men det vanligaste är att det är fel lufttryck inne mot trycket ute.

Det kan vara så att det finns en frånluftfläkt i huset, vanligtvis i moderna hus som konstant skapar ett lågtryck. Detta kan vanligtvis lösas med att se till att kakelugnen har tillgång till en tilluftsventil, alternativt att man öppnar ett fönster när man tänder brasan.

Det kan även bero på omslag i väderleken, som kan vara orsaken till dåligt drag i kakelugnen. Även här kan det hjälpa med att öppna ett fönster.

Mitt på sommaren när det är varmare ute än inne, är det  svårt att få röken att gå åt rätt håll. Det kan underlätta om man använder en hårfön in i den övre sotluckan ca 5 min innan uppstart. Samma metod fungerar om det ligger ett kallock i skorstenen vanligtvis i början på hösten när skorstenen fortfarande är lite kall. När man inte eldat på ett tag t.ex. efter en veckas skidsemester.

Det är lite svårt att ge en exakt tid på hur lång tid det tar från att man sätter om en kakelugn tills att den måste sättas om igen.

Om man sköter sin kakelugn kan dom hålla ca 30 år mellan omsättningarna.

Vi har kunder som har skött sina kakelugnar så bra så dom har hållit i 60 år. Vi har exempel på där kakelugnen fått sättas om efter endast 5 år pga av allvarlig misskötsel.

Röken från elden i förbränningsutrymmet stiger upp. Strax under spjället viker röken av åt både vänster, höger och åker neråt i de främre kanalerna. När röken kommer ner i höjd med sotluckorna på sidorna så vänder röken upp i de båda bakre kanalerna, stiger uppåt och passerar spjället. Åker därefter in i anslutningen mellan kakelugnen och rökkanalen i murstocken. Detta gör att röken fördröjs innan den kommer ut i skorstenen, därmed avger den mer av sin värme till teglet i kakelugnen. Desto större massa och tyngd en kakelugn har, avgör hur mycket värme som kan ackumuleras. Därefter avger kakelugnen värme lång tid efter att elden slocknat.

Björk är mycket bra men det viktigaste är att veden är torr, den bör ha legat ett år för att ha torkat tillräckligt.

Bortsätt från att veden ska vara torr så går det bra med all sorts lövträ förutom ek, som innehåller för mycket energi och kan skada kakelugnen allvarligt.

Barrträ kan man elda med men blanda gärna ut den med lövträ. Det förhindrar att terpentinet bygger på inne i kakelugnen och kärar igen den.

Undvik tidningspapper och använd hellre braständare.

Pelletsbriketter och Pellets går bra men i en lite mindre korg så att förbräningstemperaturen inte blir för hög.

Elda inte:

Ek,kol,kocks,briketter,100% barrträ, magnesium och andra metaller samt olja.

Det kan vara regnvatten som kommer från skorstenen, för åtgärd investera i ett regnskydd ovan skorstenen.

Det kan även vara så att fuktig ved har används. Fukten som finns kvar i veden blir vattenånga och fångas på insidan av sotluckorna och rinner sedan ut.

Ja faran ligger i om anslutningen mellan kakelugnen och skorstenen skulle börja läcka då kommer varma rökgaser ut och skull kunna antända taket.

Sotaren brukar vanligtvis vara extra hård i sin bedömning. Börjar kakelugnen luta lite inåt har det till 99% blivit en spricka vid anslutningen, kolla även med en ficklampa ifall det går ovan kakelugnen mot väggen efter sprickor eller sotmärken.

När vi sätter om kakelugnar där dom nästan når taket använder vi alltid en extra lång stos (plåtrör) i anslutningen för att minnimera denna risk.

Att foga om en kakelugn kan vem som helst göra, man skrapar försiktigt ut den gamla fogen med en hård plastkil som inte skadar glasyren på kaklet. Man kan använda sig av en tunn mjuk stålborste också men då bör man vara extra varsam.

Sedan blandar man en del vanlig kakelfog och en del krita, eventuellt pigment i pulverform om man har en färgad kakelugn. Fukta fogarna på kakelugnen med en svamp, för att fogen ska fästa bättre. Stryk ut fogmassan med en vit gummispackel, som finns att köpa på de flesta byggvaruhus. Torka efter med en fuktig svamp, diagonalt över fogen, annars följer fogen med. Låt torka. Putsa upp kakelugnen med trassel eller torr trasa.

Verkningsgraden på antika kakelugnar skiljer sig från fall till fall men man kan säga att dom brukar ta tillvara på mellan 85% – 90% av energin som finns i veden man lägger in. Effekten i kilowatt är svårmätt på grund av att kakelugnar ska eldas varsamt och hela poängen är att långsamt bygga upp en värme som består.

När man mäter effekten på en modern kamin, eldas den under 12 timmar och man mäter hur mycket värme den avger under ”normal” eldning. Om man konstant trycker in ved i en stackars liten kamin under 12 timmar, bara för att få ett så högt energivärde som möjligt, kommer den inte hålla särskilt länge.

Som du förstår får man ta det där med effekt på eldstäder lite med en nypa salt. Man kan definitivt säga att desto tyngre en eldstad är desto större är akumuleringsmöjligheten.

Låt säga att man låter installera en kakelugn och man sköter om den och eldar rätt bör den hålla i 30 år. Därtill kommer kostnad för sotaren och eventuellt kostnad för ved. Trots att det är kostsamt att installera eller sätta om en kakelugn kommer man alltid att tjäna in den kostnaden med en minskad uppvärmningskostnad.

Vi har kunder som räknat ut att dom kan spara mellan 8000 – 10 000 i uppvärmningskostnad om året. Sen är det ju aldrig fel att kunna utnyttja en förnybar lokal energikälla som ved.

Det finns glaslucka till antika kakelugnar som vi installerar till både runda och flata kakelugnar. Vi har en del standard luckor i olika mått men det går även att specialbeställa luckor om man har en luckram med udda mått. En standard glaslucka kostar 3400-4200 beroende på model.

När man nyinstallerar en kakelugn är det väldigt vanligt att man måste lägga in en sten i golvet och även bygga om golvet lite så att man får en fris (ram) runt själva stenen om det inte finns kvar sedan tidigare.

En kakelugn ska ha minst 30cm obrännbart material framför sig för att bli godkänd av sotaren men om kakelugnen är närmare 3 meter rekommenderar vi att få närmare 40cm framför ugnen i obrännbart för att få proportionerna att se bra ut, det vanligaste är att man har sten framför men en gjutning av betong eller mässingsplåt är också godkänt.

Storleken på stenen, bredd och djup varierar om man ska installera en rund eller en flat kakelugn. Nedan finns två ”ritningar” på hur man bör bygga frisen om man får golvet renoverat eller nyinlagt innan vi kommer för att lägga i stenen och installera kakelugnen.

Frisläggning flat.pdf  Frisläggning rund.pdf

Ja man måste göra en Bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret/kommunen vi hjälper våra kunder med ansökan där det mestadels är ifylld ni behöver bara skriva in era uppgifter.

Utöver ansökan ska även kontrollplan & tekninsk beskrivning vilka vi tillhandahåller behöver ni även bifoga en ritning va lägenheten/villan där ni märker ut var kakelugnen ska stå (behöver inte vara en måttat ritning, räcker med en ritning från ett mäklarprospekt).

Dessa 4 bilagor ska sedan skickas till stadsbyggnadskontoret/kommunen, adress/mail står på ansökan.